Sut i actifadu Microsoft Office 2016 am byth

Microsoft Office 2016

Efallai eich bod chi'n meddwl bod actifadu'r Microsoft Office 2016 Mae'n gymhleth, ond dywedwn wrthych na fu erioed mor hawdd o'r blaen. Gallwch ddefnyddio'r swyddfa ysgogydd 2016 yn gyflym trwy amrywiol ddulliau. Fodd bynnag, cyn egluro sut i'w actifadu, mae'n bwysig siarad yn gyntaf Microsoft Office 2016 a'r hyn y mae'n ei gynnig.

Beth yw Microsoft Office 2016?

Microsoft Office 2016 Mae'n fersiwn o gyfres cynhyrchiant Microsoft Office, ond mae'n olynu Office 2013 ac Office for Mac 2011, ac yn rhagflaenu Office 2019 ar gyfer y ddau blatfform.

Mae'r fersiwn hon o Microsoft Office 2016 Mae'n cael ei arddangos gydag ymddangosiad gweledol wedi'i ailwampio'n llwyr gyda swyddogaethau newydd a gwell ymddangosiadau. Ymhlith ei gydrannau a ddefnyddir fwyaf fe welwch: Word, Excel, PowerPoint ac Outlook.

Yn yr erthygl hon byddwch yn cael yr holl wybodaeth angenrheidiol i lawrlwytho Office 2016 32 darn yn rhad ac am ddim yn Sbaeneg ynghyd â chyfresol a hefyd i lawrlwytho Office 2016 64 darn am ddim yn Sbaeneg ynghyd â chyfresol. Cofiwch lawrlwytho'r pecyn sy'n gydnaws â phrosesydd eich cyfrifiadur yn unig.

actifadu Microsoft Office 2016

Sut i actifadu swyddfa am ddim?

Os nad oes gennych wybodaeth am sut i osod a actifadu Microsoft Office am ddim, nid oes angen poeni, yn y tiwtorial hwn byddwch yn cael yr holl wybodaeth angenrheidiol gam wrth gam.

Heddiw mae yna lawer, llawer o ddulliau i actifadu swyddfa am ddim ond efallai na fydd pob un yn gweithio. Mae rhai wedi stopio gweithio ac mae rhai yn anghydnaws â systemau gweithredu penodol. Fodd bynnag, yma rydyn ni'n dod â phedwar dull i chi sy'n gweithio mewn gwirionedd ac sy'n gyfredol heddiw.

Dull un: swyddfa gyfres 2016 safonol a phroffesiynol a mwy

Mae'r cyntaf o'r dulliau drwyddo allwedd cynnyrch ac nid yw hyn yn ddim mwy na set o oddeutu 25 o gymeriadau alffaniwmerig. Rhai allweddi cynnyrch ar gyfer Microsoft Office 2016 fel arfer mae ganddyn nhw fwy o gymeriadau. Bydd yr allwedd hon yn dibynnu ar y ffordd rydych chi wedi'i chael. Isod fe welwch restr o allweddi cynnyrch ar gyfer actifadu Microsoft Office 2016:

Rhestr o Allweddi Cynnyrch ar gyfer Microsoft Office 2016:

 • FCMXC-RDWMP-RFGVD-8TGPD-VQQ2X
 • PGD67-JN23K-JGVWW-KTHP4-GXR9G
 • B9GN2-DXXQC-9DHKT-GGWCR-4X6XK
 • 6PMNJ-Q33T3-VJQFJ-23D3H-6XVTX
 • FBFPP-2XG5Y-FG9VH-DVQ2Z-QJRCH
 • P8TFP-JGFMM-XPV3X-3FQM2-8K4RP

Allwedd MS Office 2016:

 1. ZAQ3W-SE4XT-FV6BY-8HUNI-J9DSM
 2. 6TFV7-BGY8H-UN9IJ-98NHU-BGKY7
 3. 8NHUB-GTFV6-DE4SW-4SEX5-DG1CR

Allwedd Cynnyrch MS Office Am Ddim:

 1. DR92N-9HTF2-97XKM-XW2WJ-XW3J
 2. J7MQP-HNJ4Y-WJ7YM-PFYGF-BY6C6
 3. R69KK-NTPKF-7M3Q4-QYBHW-6MT9B
 4. YG9NW-3K39V-2T3HJ-93F3Q-G83KT
 5. 869NQ - FJ69K - 466HW - QYCP2 - DDBV6
 6. 7WHWN-4T7MP-G96JF-G33KR-W8GF4

Allwedd cynnyrch ar gyfer Microsoft Office 2016:

 1. AE4SX-5CR6T-FV7BG-8YHUN-KY7GT
 2. 7B8HU-YGTFV-54WA4-ESXD5-FR6TF
 3. 6F5RD-E4S4A-ZWSXE-D5CRT-KFVGY

Rhif Cyfresol MS Office 2016:

 1. 7Y8UH-Y6T5S-W3E4X-DCR6T-KFV7B
 2. XDCRT-FV7BG-8YHUN-YTFVD-BVCSA
 3. Y8NHU-9HY7G-T6FD5-RS4WS-GJZE4

Allwedd Cynnyrch Swyddfa Lawn 2016:

 1. D5RS4-WA3ZE-4SXTF-6V7BG-Y8MHU
 2. BGY78-HUNGY-7TFVD-5RSE4-KWA3Z
 3. N9UGY-7TFVE-S4WA3-ZE4SX-THFV6

Er mwyn ei actifadu gyda'r allweddi hyn mae'n rhaid i chi ei osod yn gyntaf. Os nad ydych wedi ei osod eto, dyma'r amser delfrydol i wneud hynny. Yn ail, ar ôl ei osod, rhaid i chi gychwyn unrhyw un o'i wasanaethau, rwy'n argymell Word. Ar ôl hyn, wrth gychwyn gwasanaeth bydd yn gofyn i chi am a cyfresol cynnyrch ac fel hyn gallwch ei actifadu. Fodd bynnag, os na fydd yn gofyn, yna dilynwch y camau hyn:

 1. Cliciwch ar archif a dewis cuenta.
 2. Lleolwch y sesiwn «Allwedd y cynnyrch»E cliciwch arno.
 3. Rhowch allwedd cynnyrch i actifadu Microsoft Office a chadarnhewch y cyfrinair.
 4. Bydd neges yn ymddangos yn nodi «Mae Microsoft Office 2016 wedi'i actifadu». Fel hyn bydd gennych eich pecyn Microsoft Office 2016 wedi'i actifadu a byddwch yn gallu dibynnu ar ei holl swyddogaethau.

Os nad yw'r dull hwn wedi gweithio i chi, ond rydych chi eisiau o hyd actifadu Microsoft Office 2016, daliwch i ddarllen y dulliau nesaf.

Dull dau: actifadu swyddfa 2016 heb raglenni trwy ffeil .bat

Mae'r dull hwn ychydig yn symlach ond yn effeithiol ar gyfer actifadu Microsoft Office heb raglenni a heb allweddi cynnyrch. Mae'n cynnwys gweithredu ffeil .bat a amgodiwyd yn flaenorol i weithredu'r Ysgogiad Microsoft Office 2016.

Dilynwch y camau isod i actifadu Microsoft Office 2016:

 1. Copïwch y cod sy'n ymddangos ar y wefan hon. ( https://www.miblocdenotas.com/279692 )
 2. Ar eich bwrdd gwaith PC, cliciwch ar y dde a chreu dogfen nodiadau newydd.
 3. Gludwch y cod y gwnaethoch chi ei gopïo'n gynharach ac arbedwch y ddogfen fel «ysgogydd.cmd»Rhaid i chi gynnwys y dyfynodau yn yr enw fel y gellir ei gadw'n union.
 4. Rhedeg y ffeil ysgogydd.cmd a gadewch imi wneud y Ysgogiad Microsoft Office 2016.

Os ydych chi wedi cyrraedd y pwynt hwn ac wedi dilyn yr holl gamau, yna dylech chi fod eisoes wedi'i actifadu Microsoft Office 2016. Fodd bynnag, os nad yw hyn yn wir a bod yr actifadu wedi methu, argymhellaf eich bod yn parhau i ddarllen y dulliau nesaf.

Dull tri: trwy KMS Pico

i actifadu Microsoft Office 2016 a mwynhau ei swyddogaethau, gallwch ddefnyddio'r offeryn Copa KMS. Mae'r offeryn hwn yn hawdd iawn i'w ddefnyddio ac yn effeithiol iawn i actifadu swyddfa mewn unrhyw fersiwn. Copa KMS es swyddfa ysgogydd 2016 Wedi'i argymell fwyaf, mae hefyd yn cael ei ystyried fel y darn mwyaf pwerus ar gyfer cracio swyddfa 2016.

Byddwch yn lawrlwytho KMSPico o'i dudalen swyddogol, fel y gallwch fod yn sicr eich bod yn lawrlwytho ac yn gosod y fersiwn swyddogol o KMSPico i'r swyddfa glytiau 2016.

Camau i lawrlwytho ysgogydd swyddfa lawn 2016:

 1. Dadlwythwch swyddfa KMS Activator 2016.
 2. Rhedeg y ffeil .exe wedi'i lawrlwytho a gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw'r holl wasanaethau ar gau Microsoft Office 2016.
 3. Unwaith y bydd y rhaglen yn llwytho, cliciwch ar yr eicon Microsoft Office 2016 a bydd y broses codi tâl yn cychwyn. Nid oes ots y fersiwn o Swyddfa 2016 eich bod wedi gosod, beth bynnag, bydd yn cael ei actifadu'n llwyddiannus. Gallwch fod wedi gosod Microsoft Office 2016 proffesiynol ynghyd â 2016 o Safon Microsoft Office 2016.
 4. Ar ôl hyn, eich pecyn swyddfa 2016 yn cael ei actifadu'n llawn a bydd y Ysgogwr KMSPico Microsoft Office 2016 bydd wedi gwneud ei waith.
 5. Gwiriwch fod y Ysgogiad Microsoft Office 2016 wedi'i wneud yn gywir. Agor gwasanaeth Office 2016, cliciwch ffeil, a dewis cyfrif.
 6. Yn yr adran o Gwybodaeth am y cynnyrch dylai'r neges ymddangos Cynnyrch wedi'i actifadu. Os na, mae rhywbeth wedi mynd o'i le ac rwy'n argymell ichi roi cynnig arall ar y dull hwn.

Os ar ôl ymgais arall ni fyddwch wedi gallu actifadu eich cynnyrch o hyd Microsoft Office 2016, Rwy'n argymell eich bod chi'n defnyddio'r dull canlynol.

Dull pedwar: actifadu Office 2016 Professional plus a safon trwy Microsoft Toolkit

Mae'r dull hwn yn debyg iawn i KMS Pico ar gyfer swyddfa 2016 ond mae'n fwy diweddar ac mae ganddo ryngwyneb mwy cyfeillgar. Pecyn Cymorth Microsoft yw enw'r teclyn hwn a fydd yn eich helpu chi actifadu Microsoft Office 2016. Ar hyn o bryd, dyma'r unig offeryn gwirioneddol effeithiol sydd bob amser yn 100% yn llwyddiannus. Mae'n rhad ac am ddim, yn hawdd ei ddefnyddio, ac yn hollol ddi-firws, felly does dim rhaid i chi boeni.

Pecyn Cymorth Microsoft cyn iddo gael ei alw'n Ysgogwr EZ ac fe'i datblygwyd yn 2010 gan brif aelod Fy Nwyd Digidol. Mae'r offeryn hwn yn gweithio'n gywir ar modd all-lein, felly ni fydd angen y Rhyngrwyd arnoch i actifadu eich Office 2016.

Er mwyn defnyddio'r offeryn hwn, rhaid i chi yn gyntaf analluoga eich gwrthfeirws dros dro. Mae hyn oherwydd bod yr ysgogydd yn ddarn a fydd yn addasu cod eich pecyn Office 2016 ac felly'n ei actifadu. Peidiwch â phoeni, ar ôl hyn, gallwch actifadu eich gwrthfeirws eto a pharhau i amddiffyn eich preifatrwydd.

Dilynwch y camau hyn i lawrlwytho a gosod Pecyn Cymorth Microsoft i actifadu Microsoft Office 2016

 1. Rhyddhau Pecyn Cymorth Microsoft o'i dudalen swyddogol.
 2. Dadsipiwch y ffeil Microsoft Toolkit.rar eich bod wedi lawrlwytho. Y cyfrinair ar gyfer y ffeil .rar yw "swyddogol-kmspico.com”. Ar ôl hyn, rhedeg y ffeil Microsoft Toolkit.exe i ddechrau'r rhaglen.
 3. Fe welwch flwch offer gyda logo Office a Windows ar y sgrin. Dewiswch logo'r Swyddfa i barhau.
 4. Bydd ffenestr naid newydd yn ymddangos gyda llawer o opsiynau wedi'u cynnwys. Cliciwch ar y tab Activation ac yna cliciwch ar EZ Activator. Bydd y broses hon yn cymryd ychydig eiliadau i'w chwblhau.
 5. Ar ôl hynny, gallwch weld ffenestr neges yn dweud hynny Mae Office 2016 yn Actifedig.

Yn y modd hwn bydd eich pecyn Office 2016 yn cael ei actifadu'n barhaol. I wirio statws eich cynnyrch, dechreuwch wasanaeth Office 2016, cliciwch Ffeil> cyfrif> oddi yno gallwch weld y neges Cynnyrch wedi'i actifadu.

Dyna ni, fel hyn gallwch chi actifadu unrhyw fersiwn o Microsoft Office yn barhaol. Hefyd, defnyddir yr offeryn hwn i actifadu fersiynau o Windows.

Sut i actifadu Office 2016

Gyda'r fideo syml hwn byddwch yn dysgu mewn ffordd hawdd iawn actifadu Office 2016 wedi'i diweddaru.

https://www.youtube.com/watch?v=gNnQbIbxqIQ

Cwestiynau cyffredin am actifadu Microsoft Office 2016

A yw'n ddiogel actifadu Microsoft Office gan ddefnyddio'r dulliau hyn?

Ydy, wrth gwrs, mae actifadu Office o unrhyw un o'r dulliau hyn 100% yn ddiogel. Fodd bynnag, rhaid i chi ddilyn yr holl gamau a nodwyd i sicrhau proses lwyddiannus.

Beth ddylwn i ei wneud os daw'r drwydded i ben ar ôl ychydig?

Os bydd y drwydded yn dod i ben ar ôl ychydig ac nad yw'n caniatáu ichi ddefnyddio'r holl swyddogaethau, mae'n bryd defnyddio ysgogydd eto. Rwy'n argymell defnyddio'r dull Pecyn Cymorth Microsoft i warantu effeithiolrwydd wrth actifadu eich Microsoft Office 2016.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Blog Actualidad
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   mayto meddai

  nid yw'r cyfrinair yn gweithio wrth ddadosod y pecyn