υλικό έναντι λογισμικού

Υλικό έναντι λογισμικού

Για να λειτουργεί σωστά ένα σύστημα υπολογιστή, είναι απαραίτητο να λειτουργούν τόσο το υλικό όσο και το λογισμικό του...

διαφήμιση