Σέσαρ Λεόν

Μεγάλωσα γύρω από υπολογιστές, από 12 χρονών με ενδιέφερε να προγραμματίζω και να γράφω σεμινάρια για οτιδήποτε (καθώς και να μελετώ διάφορους τομείς της πληροφορικής). Αιώνιος μαθητευόμενος.