Como solicitar o formulario de proba Opsu facilmente

A Oficina de Planificación Sectorial Universitaria da OPSU realiza un rexistro necesario e obrigatorio de todos os estudantes que pretendan matricularse nunha universidade pública ou nun centro de ensino superior e examina os datos para concertar as cotas para cursar a carreira elixida. Neste post ensinámosche información importante sobre como solicitar o Formulario de proba OPSU

formulario de proba opsu

Formulario de proba OPSU

La regreso OPSU é o formulario que permite ao alumno colocar os seus datos para integralos no procedemento. Este formulario é virtual, polo tanto, non é obrigatorio imprimir un para cubrilo.

Cando o solicitante e/ou estudante teña completados os seus datos, deberá ingresar no sistema para finalizar a xestión da cota na universidade ou instituto de educación superior onde queira ou desexe matricularse.

Unha vez cumprido o requisito anterior, notificaráselle vía internet, por correo electrónico, a información relativa ao lugar, data e hora precisa onde se realizará o rexistro da investigación. Formulario Para proba do OPSU.

Utilidade do Formulario OPSU Como obtelo?

La Formulario de proba OPSU, conta cunha representación necesaria e obrigatoria para todos os estudantes que queiran elixir praza en universidades públicas ou centros de ensino superior. Este instrumento dixital inclúe os datos de cada solicitante.

A información relativa a ela é examinada mediante unha técnica ou procedemento multivariable para xestionar a cota en determinadas aplicacións da carreira elixida. Polo tanto, o formulario é específico, xa que a cada alumno matriculado se lle asigna un número.

Unha vez rematada a carga a través de internet dos datos facilitados por cada alumno ou aspirante para solicitar a súa matrícula para cursar estudos no sector superior, o sistema elabora sen querer unha folla de cálculo na que se reflicte toda a información cos datos expostos previamente. Entón, esta é a representación da adquisición do formulario OPSU.

O solicitante debe ter en conta que o formulario OPSU é un instrumento que legaliza e rexistra a súa intervención, xa que acredita a súa inscrición parcial no Sistema Nacional de Renda Universitaria.

Por outra banda, cómpre indicar que o formulario OPSU é un requisito obrigatorio en calquera universidade ou instituto de educación superior do país. De non ter este requisito, non poderá xestionar a cota en ningunha universidade pública nin en centros de ensino superior.

Entrada e Rexistro de Participación

É importante indicar que o rexistro do Sistema Nacional de Renda (SIN), está capacitado para:

Alumnos de Fin de Curso

Se es estudante do último curso de educación secundaria xeral ou técnica ou estás graduado en Misión Ribas, deberás cumprir ineludiblemente os seguintes requisitos:

 1. Debes estar atento a facilitar o teu correo electrónico ao persoal responsable. Se es estudante de último curso de bacharelato, o director da institución é o encargado de realizar os trámites ante a OPSU e que tamén debe realizar o proceso de carga das cualificacións do alumno a través de Internet.
 2. O sistema enviarache o contrasinal para ingresalo no teu correo electrónico. Cada alumno do procedemento dispón dun número de caracterización, é dicir, o contrasinal, co que é posible facer un seguimento dos trámites realizados ante as universidades públicas ou centros de ensino superior do país. Este díxito, determinado polo sistema, non caduca e o seu rexistro non require ningún prezo.
 3. Debes entrar no sitio web de OPSU que é http://www.opsu.gob.ve/
 4. Entra no sistema e comeza a indicar os teus datos a medida que se solicitan.
 5. Escolle a intención do teu requisito, se o que queres é a elección para unha praza nunha universidade pública ou nun centro de ensino universitario, ou se só queres un certificado no Sistema Nacional de Renda (SNI) da OPSU.
 6. Se queres unha praza para acceder a unha universidade pública ou a unha institución de educación superior. Neste caso, deberás completar as carreiras que queiras ou queiras estudar e terás a posibilidade de seleccionar seis (6) delas, pero só permite escoller tres (3) que sexan de representación obrigatoria.
 7. Finalmente, comprobe e garda a información.

É importante indicar que o rexistro do Sistema Nacional de Renda (SIN) da OPSU, está capacitado para:

Estudantes de secundaria que participan en anos anteriores no (SIN)

Neste caso, os aspirantes deberán continuar co seguinte procedemento:

 1. Vaia ao sitio web da OPSU e escolla o Rexistro de Notas de Poboación de Ensino Medio.
 2. Indique nome de usuario, contrasinal e código de seguridade. Neste requisito tamén podes recuperar a túa conta.
 3. Verifica e valida que as túas notas son correctas, se coinciden coas orixinais, preme o botón aceptar.
 4. Se hai algunha información errónea nas súas cualificacións que se detalla no sistema OPSU, debe facer clic en "non" e despois aceptar. A continuación, debes validar as túas notas cos orixinais.
 5. Unha vez realizado o paso anterior, o solicitante recibirá un correo electrónico indicando que poderá ingresar no Sistema Nacional de Entrada (SIN) da OPSU.
 6. Consecutivamente, o solicitante pode entrar no sistema e cubrir os campos cos seus datos.
 7. Seleccione a finalidade da súa esixencia, se quere unha cota ou simplemente obter o certificado de participación.
 8. Se o que queres é a asignación dunha cota, debes indicar as túas opcións profesionais.
 9. En primeiro lugar, antes de saír do sistema, a información debe ser verificada e despois gardada.

Alumnos de secundaria que non participaron no (SIN)

Para aqueles estudantes que non tivesen oportunidade no Sistema Nacional de Renda (SIN) da OPSU, deberán realizar o seguinte trámite:

 1. Vaia á páxina web oficial de OPSU, que é http://www.opsu.gob.ve/ e escolla a opción de rexistrar notas de bacharelato de poboación. Así mesmo, deberá establecerse unha conta co seu nome de usuario, contrasinal e código de seguridade e despois aceptala.
 2. Posteriormente, debes subir as túas notas correspondentes dende o primeiro (1o) curso ata o cuarto (4o) de bacharelato.
 3. Consecutivamente, o estudante deberá dirixirse á oficina da OPSU máis próxima á súa residencia para adquirir a confirmación do proceso.
 4. Unha vez rematado o paso anterior, enviarase un contrasinal para entrar no sistema ao teu correo electrónico.
 5. Co contrasinal enviado deberá ingresar no Sistema Nacional de Entrada (SIN) da OPSU e indicar os datos necesarios solicitados ou indicados pola páxina.
 6. O solicitante deberá seleccionar a opción de cota que quere cursar nas universidades públicas ou institucións de ensino superior do país e onde tamén poderá solicitar o certificado de participación.
 7. E, finalmente, debes almacenar a información rexistrada.

Beneficios OPSU

Este procedemento acredita a matrícula de todos os estudantes venezolanos que o requiran no sistema educativo universitario e para iso é obrigatorio ter en conta a normativa que se contempla na Constitución.

O método da Oficina de Ordenación do Sector Universitario, e o Sistema Nacional de Renda (SNI) da OPSU substitúen ao que antes se recoñecía como proba de aptitude académica para lograr a igualdade entre oferta e demanda.

A OPSU presta un servizo totalmente gratuíto para prestar e facilitar a inclusión de todo o alumnado na continuación dos estudos universitarios mediante a autorización de cotas en función das súas prestacións e necesidades.

Proba profesional en liña

Se queres realizar unha proba de FP en liña, debes entrar na web da OPSU antes mencionada e escoller a opción "proba en liña", desde a que podes descargar e imprimir os resultados acadados.

Descargar notas e certificado de participación

Se queres obter a descarga das notas e do certificado de participación ou, no seu defecto, unha das dúas, debes acceder á páxina web da OPSU, indicar o teu número de DNI e despois de validar os teus datos poderás imprimir a súa solicitude.

Formato de retorno OPSU

Despois de rematar o rexistro de datos no sistema, e despois de ter comprobado e gardado a información, e a que ccorresponde, é a descarga e impresión do Formulario de proba OPSU, onde debes gardala para futuras xestións ou trámites

formulario de proba opsu

Agora, despois de saber todo sobre o Formulario de proba OPSU, Nesta parte falaremos directamente da OPSU que é, das súas funcións e do que ofrece.

Que é o OPSU?

OPSU é a Oficina de Planificación do Sector Universitario, que asiste tecnicamente ao Consello Nacional de Universidades para conseguir estratexias de programación para estudantes que queiran matricularse nunha universidade ou universidade de Venezuela.

Misión

Prestar asesoramento técnico ás autoridades competentes na formulación de políticas nacionais e na planificación do subsistema de educación universitaria, para garantir a súa calidade, equidade, pertinencia e impacto social. Mediante a execución dos procesos de: avaliación institucional, admisión en ensinanzas superiores, investigación no ensino universitario, coordinación da xestión administrativa financeira do subsistema e xestión eficiente da información.

Todo isto para contribuír ao proceso de transformación do país, vinculando o sector universitario co aparato produtivo e a comunidade na investigación e desenvolvemento das liñas estratéxicas establecidas polo goberno nacional, co fin de procurar unha sociedade onde a equidade e a xustiza sexan os seus valores fundamentais

Visión

Ser a institución de asesoramento técnico dos compoñentes do subsistema de educación universitaria, orientada a prestar un servizo que responda ás necesidades e demandas da sociedade venezolana no sector, dentro do marco legal vixente. Ser unha organización que destaque pola eficiencia e eficacia dos seus procesos, integrada por un persoal altamente profesional e socialmente sensible.

Funcións

OPSU ten claras as súas funcións de acordo co artigo 22 da Lei de Universidades. Nesta parte citaremos textualmente o que indica:

Artigo 22.-A Dirección de Ordenación do Sector Universitario estará baixo a dirección dun funcionario, designado pola Executiva Nacional, que deberá ser un profesional universitario especializado, con ampla experiencia en planificación educativa, administración universitaria ou noutros ámbitos sociais estreitamente vinculados. ao desenvolvemento da educación. Esta oficina terá a súa sede en Caracas e as seguintes competencias:

 1. Actuar como oficina técnica do Consello Nacional de Universidades.

 2. Facer o cálculo das necesidades profesionais do país a curto, medio e longo prazo.

 3. Propoñer alternativas sobre a magnitude e especialización das universidades e os seus modelos organizativos.

 4. Asesorar ás Universidades Nacionais na elaboración e execución dos seus orzamentos por programas, para o que manterá un contacto permanente coas oficinas orzamentarias universitarias, e elaborará as instrucións e formularios que lles sirvan de guía.

 5. Os demais sinalados polas Leis e Regulamentos.

formulario de proba opsu

Que ofrece OPSU?

A Oficina de Planificación do Sector Universitario (OPSU), eleva as expectativas de carreiras dispoñibles para cursar nas diferentes universidades públicas ou institucións de ensino universitario do país.

Tipo de asignación de cotas

Para realizar a asignación de prazas, o sistema baséase nun modelo multivariado, que se encarga de asignar as prazas en cada universidade, segundo os seguintes criterios:

 • A nota media xeral do alumno do primeiro (1o) ao quinto (5o) curso representará o cincuenta por cento (50%) da tarefa, é dicir, a suma das cualificacións das materias cursadas dende o primeiro ata o primeiro. cuarto ano dividido polo total.
 • Para a concesión da cota tense en conta a condición socioeconómica do alumno, esta variable débese ao interese de favorecer ao alumnado con escasos recursos económicos, e corresponde ao trinta por cento (30%), onde se ten en conta a capacidade económica familiar, os seus ingresos e calidade de vida.
 • O sistema ten en conta o lugar onde o estudante quere continuar a súa carreira universitaria, tratando de situalo na institución de educación superior máis próxima ao seu domicilio. No caso de elixir unha carreira que se imparta preto da súa residencia, terá un quince por cento (15%) con respecto a esta variable.
 • Se con anterioridade participou no proceso e non tivese praza ou cota asignada en ningunha institución pública de educación superior, considérase poboación flotante e terá o cinco por cento (5%) desta variable. Esta mesma porcentaxe tamén se pode conseguir facendo actividades extraescolares.
 • Sistema Nacional de Renda (SNI)
 • O Sistema Nacional de Ingreso (SNI) da OPSU é onde se rexistra toda a información dos estudantes interesados ​​en formar parte do sistema de educación superior. Os solicitantes de cota ou matrícula universitaria, deberán introducir os seus datos persoais, enderezo, información socioeconómica, académica e profesional de xeito gratuíto e necesario para a súa posterior avaliación, que serve de apoio para a asignación de cotas para cada carreira universitaria.
 • A información indicada é o inicio dun proceso que avalía as posibles variables oportunas para consentir ao solicitante, estudantes universitarios, graduados e graduados de bacharelato, todo isto para a conformidade de formar parte do destino universitario en todas as institucións de educación superior.

Prácticas

Esta sección describe os pasos para inscribirse correctamente no sistema OPSU:

inscrición

A túa conta está creada para recoller datos persoais, certificar que as cualificacións do alumno dende primeiro (1o) ata cuarto (4o) de bacharelato son as que lle corresponden e é neste momento cando as opcións profesionais a cursar. son seleccionados.

Resultados preliminares

É a fase na que se mostran os resultados preliminares do sistema, debes verificar o nivel do teu índice académico, xa que debe ser superior ou polo menos igual ao índice da carreira que elixiches, para que poidas entrar a casa de estudo. Ás veces é necesario realizar algunha modificación nos datos que se introduciron ao rexistrarse no sistema.

Encomenda

Chegado a esta etapa é cando o sistema nos facilita os resultados finais das opcións de carreira coa súa correspondente admisión.

Libro de oportunidades de estudo universitario

O Sistema Nacional de Renda (SNI) da OPSU ten un libro onde podes atopar todos os Programas Nacionais de Formación (PNF) existentes en Venezuela.

Este libro está organizado do seguinte xeito:

 • Área de coñecemento
 • Institución ou academias educativas.
 • Programa ou plan de estudos.
 • Índice solicitado por carreira.
 • Requisitos, procesos e modalidades de admisión.

O Libro de Oportunidades de Estudos Universitarios (LOEU) é unha ferramenta moi útil para os estudantes que aspiran a ingresar no Sistema Nacional de Renda (SNI) da OPSU, xa que este traballo contén información esencial que debe manexar o estudante.

Por iso, recoméndase revisar e xestionar este libro antes de seleccionar as carreiras da súa elección, para que poida coñecer as institucións, a oferta académica, o currículo e a demanda, elementos que facilitan unha selección baseada nunha información previa e adecuada.

Se este artigo che foi moi útil Formulario de proba OPSU Non esquezades facer clic nestes temas que vos deixo a continuación.

Saber o que é Formulario de inscrición SADA: O resumo completo coñece cada detalle

Folla de cálculo CNT: todo o que necesitas saber

Escoitaches falar del? Rexistro Mercantil de Venezuela: Resumo completo de todo o que necesitas saber


O contido do artigo adhírese aos nosos principios de ética editorial. Para informar dun erro faga clic en aquí.

Sexa o primeiro en opinar sobre

Deixa o teu comentario

Enderezo de correo electrónico non será publicado. Os campos obrigatorios están marcados con *

*

*

 1. Responsable dos datos: Actualidade Blog
 2. Finalidade dos datos: controlar SPAM, xestión de comentarios.
 3. Lexitimación: o seu consentimento
 4. Comunicación dos datos: os datos non serán comunicados a terceiros salvo obrigación legal.
 5. Almacenamento de datos: base de datos aloxada por Occentus Networks (UE)
 6. Dereitos: en calquera momento pode limitar, recuperar e eliminar a súa información.