Iris Gamen

אני מעצבת פרסום וגרפיקה שתמיד הייתה לה תשוקה גדולה לתקשורת ויצירתיות. אני בהשתלמות מתמשכת בנושאי תכנות, דיסציפלינה שמרתקת אותי ושאני רואה בה חיונית להתפתחות מקצועית ואישית. באמצעות תכנות, אני יכול ליצור אפליקציות, דפי אינטרנט, משחקים וכלים אחרים שעוזרים לי לבטא את היצירתיות שלי ולפתור בעיות ביעילות.