סוגי הסידורים בתכנות

סוגי סידורים -2

הפעם נדבר על ה סוגי סידורים בתכנות הקיימות בתחום מדעי המחשב. היכן נסביר כל אחד מהם וחשיבותם לתכנות תוכניות, מערכות או דפי אינטרנט.

סוגי הסידורים

בתחום המחשוב, מערך או מערך ידוע כמערכת נתונים או מבנה נתונים, שנמצאים מאורגנים בצורה הומוגנית וממוקמים ב- RAM (שם הנתונים מאוחסנים בצורה הומוגנית). זמני) . לנתונים אלה אסור שיהיו כל סוג של הבדלים או חריגות בפורמטים שלהם או באיכויות שלהם שיכולים לגרום לבעיות.

נתונים אלה מאורגנים ברצף כך שיש להם סדר קבוע מראש בביצועם ואחסון אחר כך בזיכרון ה- RAM של המחשב, שכן פעולותיהם נשמרות באופן זמני. הנתונים במערך גמישים לחלוטין וניתן לשלב אותם כנתונים מקוננים שניתן להשתמש בהם בתכנות.

כך שהמניפולציה של הנתונים תגיע למבנה יציב וניתן יהיה לתפעל את הנתונים בפנים ביעילות במהירות עיבוד טובה. העיבוד של נתונים אלה במסגרת ההסדרים יתבצע במחזוריות, ולכן יש למלא מעגל זה בשלמותו, כך שכל הנתונים שניתן להשתמש בהם בצורה טובה ושלא יזרקו בעיות.

לנתונים אלה יש איכויות דומות ברשימות שלהם וכן בשימוש במחזורים שלהם לעיבוד נתונים, כמו גם בהנחיות הצו להוליד עיבוד נתונים. כמו גם הסדר והמיקום נקבעו בעבר על ידי המתכנתים בשורות שלפירוט נותנות להם סדר ומיקום שהמתכנתים מייעדים.

אך באותו אופן, לאלה יש שורה של מגבלות כך שניתן לבצע את פעולותיהן ואם אלה ישתנו, החלקים עד המערך המלא עלולים להפסיק לפעול לחלוטין.

לגרום לתוכנית להפסיק לפעול ולהציג הודעת שגיאה בתחביר בנוגע לבעיה המתרחשת, מכיוון שהמערך חייב להיות באותו פורמט וסוג, כמו גם התוכן שלו חייב להיות מסוג מספרי וללא שינויים קבועים או עשרוניים בפנים.

זו הסיבה מדוע סוגים של סידורים מושווים למטריצות ווקטורים הקיימים במתמטיקה, ולכן דמיון זה נקבע על ידי צורתם ומבנהם, באותו אופן רזולוצייתם בעזרת אלגוריתמים תלויה גם פעמים רבות בביצוע פעולות מתמטיות. למערכים יש מספר סוגי ממדים עליהם נדבר בהמשך.

אלה ידועים על פי הסיווג בתלת מימד, דו מימדי ואף מגיעים למבנה שלהם ובאופן השווה או גדול משלוש ממדים למילוי תפקידיהם המתוכנתים בתוך התכנות. סוגים אלה של ממדים תואמים את הפונקציות המתוכנתות והמוסדות לפתרון בעיה ספציפית, הן ידועות תחת שלוש שמות בדויים של וקטורים, מטריצות וטבלאות רב ממדיות.

תכונות

בין המאפיינים העיקריים שיכולים להיות לסוגי הסידורים או המערך, יש לנו:

 • המשתנים ייחודיים ומייצגים כל אלמנט בתוך המערך, אלמנטים אלה מובחנים באמצעות האינדקס.
 • רכיבי המערך יאוחסנו במיקום ברציפות בתוך הזיכרון.
 • ניתן לגשת לרכיבי המערך באופן אקראי וישיר.

סוגי סידורים

סוגי הסידורים בתכנות נקבעים לרוב על פי הסוג ועל פי הממדים שיש בו, כמו גם אלה ישמשו בשימוש בסידורים בכל שפת תכנות. אלה נקבעים בהתאם לדרך התפקוד שלהם כתכונות הפנימיות שיש להם ומבלי להפריע לחלק מיוחד בתוכנית המתבצע.

מערכים שיש להם רק ממד אחד מכונים וקטורים, ואילו אלה שיש להם שני ממדים נקראים מטריצות ולבסוף אותם סידורים שממדיהם שווים או גדולים משלוש ממדים נודעים כטבלאות רב ממדיות. לכן להלן נסביר מפורט על כל אחת מהן סוגי סידורים בתכנות כדי שיוכלו להבין על מה כל אחד מהם:

מערכים חד מימדיים

מבני נתונים מאורגנים המתואמים היטב נקראים סידורים חד-ממדיים. הם מתאפיינים בכמות נתונים קטנה, שחייבת להיות מאותו סוג, כך שניתן יהיה לעבד אותם בסידורים אלה. לוחות זמנים אלה משמשים בעיקר ביצירת מבני רשימה בסדר טבעי ועם אלמנטים דומים בפנים.

בין הנתונים שעושים מניפולציה מבפנים, לא רק שהם צריכים להיות בעלי סוג דומה של נתונים, אלא גם חייב להיות שם בדוי דומה ביניהם. כדי שאלו יבדלו את עצמם בעמדה שהם ניתנים במסגרת ההסדר בהתאם לשימוש בפונקציות שלהם ובפקודות שנקבעו על ידי המתכנת המקוון עם קידוד מיוחד.

על מנת שהסדר מסוג זה יבצע את תפקידיו, עליו קודם כל להתחיל את המשתנים או הנתונים שלו בתחילת התוכנית שבה הוא פועל. בנוסף, יש לקבוע הן את השם והן את סוג הנתונים שיש לבצע בתוך המערך.

מערכים רב ממדים

אלה סידורים שנבנים בשני ממדים או יותר וידועים כסידורים רב ממדים. כאשר אנו מדברים על ממדים בסוג זה של סידור, זה בגלל שהוא קובע מספר אינדקס שונה מזה וזה חייב להיות במבנה שלהם כדי שיוכלו לבצע את תפקידיהם בתוך התכנות.

מספר זה של אינדקסים המשמשים חייב להיות מוגדר מראש כמו גם הנתונים. אלה מוגדרים מראש באותו אופן כמו הסידורים החד-ממדיים עם ההבדל היחיד שיהיה מבנה חזק יותר ועם יותר פונקציות.

מערכי אינדקס מרובים

ניתן להגדיר אותם כסדרה של טבלת ערכים, הכוללת שורה של שורות ועמודות מיוחדות, המשמשות לתמרון ולזיהוי המיקום של ערך ספציפי בפנים. לצד זיהוי ערך זה, חשוב לקבוע באיזה חלק מהמדדים הקבועים בהסדרים אלה ובאיזו צורה הוא יוצג.

במסגרת הנחיות התכנות התואמות סידור מסוג זה, הם ממשיכים תחילה בשימוש באינדקס הראשון שמזהה באיזו שורה נמצאים הנתונים בהם אנו רוצים להשתמש בתוך ההסדר. כמו גם באותו אופן ובמקביל האינדקס השני בתוך מבנה המערך המזהה את העמודה שבה נמצא הערך האחר שיש להשתמש בו לפעולות מערך.

חשוב שנבוא להדגיש כי מערכים אלה של מספר אינדקסים בתכנות מבוססים על מודל סטנדרטי מיוחד הנקרא ANSI וכי השימוש בו הינו בינלאומי. מודל סטנדרטי זה קובע כי הסדר מסוג זה יכול להשתמש ביותר משני מנויים בו זמנית, אך השימוש בו מוגבל לשנים עשר מנויים הנמצאים בשימוש בו זמנית, כך שנמנע מהטלת נתונים בשימוש בהסדרים אלה.

https://youtu.be/0IP3sQLrnRA?t=7

סיווג הסדרים

בשפות התכנות יש שלוש סיווגים של סידורים, לכל אחד מהם יש את האיכויות והמפרטים שלהם שהופכים אותם לייחודיים בהרבה מובנים, מה שהופך אותם ליותר מתוחכמים בקטעי התוכנית שלהם. אלה ידועים כמשמשים בהגרלות או בתוכניות הגרלות, וזו הסיבה שהזכרנו לפני סיווגים אלה:

וקטור מצויר

וקטורים או נקראים גם תחת שם בדוי חד -ממדי טבלאות, הם סידורים בעלי ממד אחד ואינם זקוקים למספר אינדקסים בכדי שיוכלו לפרט את תפקודיהם, המחזורים שלהם נקבעים בפעולות קצרות ולא מסובכות בתקופה מוגבלת וללא כל סיבוך במהלך הביצוע שלה. הנתונים יסווגו תחת אותו סוג נתונים.

נתונים אלה ממוקמים בסוג מספרי, כמו גם שם ההתייחסות או שם הנתונים שיתפסו בזמן סידור זה מבוצע, בפנים זה חייב להיות זהה והם יבואו להבדיל זה מזה עם מספר המיקום כל פיסת מידע קיבלה את הערך שלה. נתונים אלה תואמים איכות קצת מוזרה, שאומרת שכל הנתונים שלך מסודרים מהגבוה לנמוך ביותר ושאותו יוצר את המחזור שלו כך שיתגשם.

בתהליך זה, הערך הנמוך ביותר או בעל תכונות פחותות הוא זה שמתחיל את מחזור התהליך הווקטורי. בעוד שהערך הנמצא בתוך הווקטור בעל התכונות הגבוהות ביותר הוא זה שיוצא לפועל לאחרונה, שיגשים את שיא המחזור בהצלחה.

מטריצות

המטריצות ידועות בשם הבדוי של טבלאות דו-ממדיות, שם בדוי זה נובע מכך שיש לה רק שני ממדים המרכיבים את המבנה שלה, כמו גם שיתוף מספר רב של קווי דמיון עם וקטורים. אך אלה נבדלים מהאחרונים מכיוון שיש לו שני כתרי משנה לדור הפונקציות שלו.

מעגל התפקוד והביצועים של הפעולות שיבוצעו בשימוש במטריצה ​​זו עדיף על זה של וקטור מכיוון שהוא מתמרן כמות גדולה של נתונים מעל אלה שהוזכרו לעיל. יש לקטלג ולנתח את הנתונים במטריצה ​​ביעילות.

נתונים אלה של מטריצה ​​בעת שימוש בשני מנויים, הנתונים הנמצאים בתוך הסידור האמור ימוקמו ברבעים זהים וסוג הנתונים שלהם חייב להיות תמיד זהה, במקרה של מיקומם הם יזוהו בשימוש במיקום קואורדינטות. בהנחיות התכנות, הם משמשים לביצוע פעולות ביעילות במטריצה.

טבלאות רב ממדיות

טבלאות רב ממדיות, כמו כל סידור, מציגות סדרה של מאפיינים דומים, אך עם ההבדל הגדול הוא שיש להן שלושה ממדים או יותר בהרכב שלהן, באותו אופן מספר הזוגות המנויים חייב להיות גדול יותר כך שיוכלו לכסות כל אחד המידות שיש לטבלה זו. בנוסף, יש להכריז על הגודל והפרופורציה שהטבלה הרב -ממדית צריכה לעמוד בה באופן חובה, וכן לקבוע היטב כדי להימנע משגיאות תחביר.

מערכי מבצעים

ניתן לומר כי תוכנות, יישומים ומערכות מידע רבות המשתמשות בשורת פעולות שבמקרים רבים זקוקות להסדר כך שיוכלו למלא את תפקידן. הסיבה לכך היא שהם מציגים רק נתונים ואינם מאחסנים את אותם נתונים שוב מכיוון שהם משתקפים במרחב זיכרון קבוע או שהם משמשים למילוי שורה ספציפית עבור זוג נתונים ספציפי.

מערכים בתהליך הכתיבה מגיעים להקצאת תיבת טקסט הנעולה עם ערך הנמצא בתוך המערך כך שניתן לאחסן אותו בעקיפין, מכיוון שהנתונים בתוך המערך נשמרים באותו קוד מקור של התוכנית. וזה משמש רק כאשר הוא מאוחסן באופן זמני ב- RAM בזמן שאנו עובדים עם הסידור הזה.

בתהליכי קריאה הפונקציה שלו פשוטה, זה חייב לבצע את התוכנית או היישום את ביצוע הסידור, כך שהוא יראה את הנתונים שיוצאים כתוצאה מפעולות הסידור, באותו אופן שניתן למצוא את ההסדר בפעולות אחרות שעושה תוכנית, יישום או מערכת מידע. אך יש להגדיר אותו בדיוק רב אם באופן מסודר ובין אם לאו.

ישנה חשיבות רבה לכך שכל מתכנת יהיה מודע תמיד להודיע ​​על סוג הנתונים שהסידור עומד להשתמש בו במערכת שהוא רוצה לתכנת בהצלחה. כמו גם ממדיו וחתימותיו תואמים את גודל הסידור כך שיוכל לממש ולבצע את תפקידו בתוך המערכת.

יתרונות וחסרונות של הסדרים

בין היתרונות והחסרונות של הסדרי תכנות עלינו להזכיר כמה כאלה:

יתרון

 • הוא מתאים לאחסון או קריאה של גושי נתונים רציפים שהם גדולים מאוד, כגון יישומים עם מסדי נתונים גדולים, תמונות וסרטונים, בין היתר.
 • תוכל לאחזר את המידע.
 • קל לעבוד איתם.
 • אתה עובד עם כיוונים.
 • החל מקובץ לא תקין, ההסדרים יאפשרו יצירת הנתונים בסדר מסוים.

חסרונות

 • גודל המערכים קבוע, כך שאם לא ידוע מספר האלמנטים שיש לאחסן, בעיות מסוימות עלולות להתרחש אם החלל קטן מהנדרש.
 • הכנסת פריטים בצורה מסודרת איטית.
 • וגם חיפוש פריט במערך מבולגן דורש זמן רב.

לסיום מאמר זה על סוגי ההסדרים בתכנות עלינו לומר כי בתחום המחשוב חשוב וחובה מאוד לשמור מידע כך שתכנתים יוכלו לבצע פעולות רבות או כמעט כל בתוך כל תוכנית או תהליך, זהו מדוע אנו מסבירים את סוגי הסידורים הקיימים בתוך התכנות.

בתוך התכנות יש מספר רב של מבני נתונים מורכבים שעוזרים לנו לאחסן מידע בצורה מאורגנת, מבני הנתונים האלה הם מה שדיברנו עליו לאורך הכתיבה הסופר מעניינת הזו, שנקראים מערך או סידור בהם הם נמצאים בשימוש נרחב. כל שפת תכנות היום. ובגלל זה נתנו לך הסבר מפורט על סוגי הסידורים הקיימים בתכנות.

המערך הוא בעל חשיבות חיונית בתכנות מכיוון שהוא התחלה של הכל שכן הדבר המעניין בזה הוא החיפוש והפונקציות שניתן לבצע בזכותן. עם כל כך הרבה אפשרויות, אתה רק צריך לדעת כיצד ליישם אותן במבני התכנות האלה לפיתוח כל תוכנית, מערכת או דף אינטרנט שאתה עובד עליו.

אם אתה רוצה להמשיך להרחיב את הידע שלך על אזור התכנות אתה יכול להציץ בקישור הבא שבו תוכל ללמוד אודות סוגי משתנים בתכנות.


השאירו את התגובה שלכם

כתובת הדוא"ל שלך לא תפורסם. שדות חובה מסומנים *

*

*

 1. אחראי על הנתונים: בלוג Actualidad
 2. מטרת הנתונים: בקרת ספאם, ניהול תגובות.
 3. לגיטימציה: הסכמתך
 4. מסירת הנתונים: הנתונים לא יועברו לצדדים שלישיים אלא בהתחייבות חוקית.
 5. אחסון נתונים: מסד נתונים המתארח על ידי Occentus Networks (EU)
 6. זכויות: בכל עת תוכל להגביל, לשחזר ולמחוק את המידע שלך.

 1.   אסטבן דיג'ו

  מידע טוב, זה עזר לי מאוד במחקר שלי, כל סוג של סידור מצוין היטב.