Айрис Гамен

Жарнама жана графикалык дизайнер. Программалоо маселелери боюнча үзгүлтүксүз окууда. Технологиялык дүйнөнү курчап турган нерселердин баарын үйрөнүү бүгүнкү күндө абдан маанилүү.

Айрис Гамен 40-жылдын апрелинен бери 2022 макала жазган