Услови за добивање пасош во Еквадор: комплетна листа

Сакате да знаете кои се барањата за да добиете пасош во Еквадор, вие сте на вистинското место бидејќи во овој пост ќе опишеме многу комплетна и детална листа на сè што ви треба за да можете да го обработите пасошот во Еквадор, па не пропуштајте ниту еден детал од објавата.

Услови за добивање пасош во Еквадор

Услови за добивање на пасош во Еквадор

Пасошот е една од најчестите процедури што може да се спроведе во која било нација, а Еквадор не е таков исклучок, бидејќи Има многу граѓани кои доста често доаѓаат да си го обработат пасошот, поради што мора да имаат предвид кои се барањата што се потребни.

Детално ќе ги опишеме сите оние документи кои мора да се приложат во моментот на спроведување на процесот, ќе ги споменеме и барањата за малолетници, за лицата кои треба да го обноват пасошот или некој друг отворен случај, а потоа треба да споменете ги сите овие документи што мора да се достават:

 • Првото нешто што треба да направите за да го обработите пасошот е да закажете претходен термин, кој мора да се направи преку веб-страницата за состаноци за еквадорски пасош.
 • Оригиналот и копија од важечката лична карта мора да се приложат
 • Сите документи мора да бидат доставени лично од сопственикот.
 • Доставете го оригиналот и копија од потврдата за гласање.

Услови за обновување на пасошот во Еквадор

Доколку еквадорскиот државјанин мора да го обнови пасошот, мора да се исполнат следниве услови:

 • Мора да се достават сите барања што веќе беа споменати во претходната точка, односно општите барања за оваа постапка.
 • Оригиналот на истечен пасош мора да биде претставен со читлива копија.

Доколку обновувањето на пасошот се врши поради негово губење или, во секој случај, поради кражба што ја претрпел носителот, мора да се изведат следните барања:

 • Мора да се поднесе пријава во полиција за губење или кражба на документот
 • Мора да се исполнат сите општи барања.

Барања за малолетници

 • До моментот кога одите на термин за процедура, малолетникот мора да биде присутен и да биде придружуван од двајцата родители.
 • Двајцата родители на малолетникот задолжително треба да приложат оригинал и копија од личната карта како и потврда за гласање, подеднакво оригинал и копија.
 • Испратете го оригиналот и копија од личната карта на малолетникот, кои мора да бидат валидни.
 • Доколку се работи за родители на малолетникот странци кои живеат во земјата, задолжително треба да го покажат оригиналниот важечки пасош и копија.
 • Тие мора да пополнат формулар кој е бесплатен во кој е овластен процесот на пасош.

Услови за добивање пасош во Еквадор

Доколку од која било причина родителите на малолетникот не можат да присуствуваат на терминот за процесот на пасош за спроведување на процесот, неопходно е да го имаат следново:

 • Малолетникот мора да има законски застапник.
 • Законскиот застапник на малолетникот мора да приложи оригинал и копија од личната карта.
 • Оригиналот и копијата од потврдата за гласање
 • Мора да се приложи документ со кој се потврдува овластувањето да се биде застапник на малолетникот.
 • Доколку законскиот застапник на малолетникот е од странско државјанство, тој мора да ја достави личната карта со копија, пасош или кој било документ што го потврдува неговиот легален престој во еквадорската нација и многу е важно да се истакне дека некој од Овие документи мора да бидат актуелни.

Ако еден од родителите на малолетникот е во земјата, но поради некоја причина не може да се појави на процесот на обработка на пасошот, другиот родител мора да ги приложи следните документи:

 • Полномошно со кое родителот кој не може да присуствува го одобрува доставувањето на пасошот на малолетникот.
 • Доколку малолетникот ќе ја напушти земјата, мора да има Нотарски овластување за напуштање на земјата, во кое мора да биде наведено дека треба да добие пасош.

Доколку еден од родителите е надвор од државата и од очигледни причини не може да се претстави на постапката, другиот родител мора да ги приложи следните документи или законскиот застапник во тој случај:

 • Потребно е да се прикаже посебно полномошно за да може пасошот да му се достави на малолетникот, да биде издаден од еквадорскиот конзулат или од странскиот нотар, полномошното мора да ја прикаже својата правна валидација или апостилирана и, доколку е применливо , документот Мора да биде преведен на шпански.
 • Мора да се приложи овластување кое овозможува малолетникот да ја напушти земјата со која може да се издаде и пасошот, овластувањето исто така мора да биде уредно апостилирано и легализирано. Ако сакате, како и во претходниот случај, мора да биде преведен на шпански, откако ќе се усогласи со неопходното, мора да се достави до конзулатот Ad Honorem што му припаѓа на Еквадор и да биде заверен во Министерството за надворешни работи, трговија и интеграција. .
 • Доколку судскиот процес бил спроведен од страна на старателството на малолетникот, во моментот на спроведување на постапката за пасош, мора да се презентира судската одлука.
 • Ако еден од родителите на малолетникот веќе умрел, другиот мора да приложи потврда за смртта.

Барања за лице кое било жртва на кражба на идентитет

 • Мора да бидат претставени сите општи документи веќе наведени погоре
 • Запишете ја претставката што требало да биде поднесена до Јавното Министерство или Обвинителството за кражба на идентитет
 • Презентирајте ја картичката за отпечаток од прст што мора да ја издаде граѓанскиот регистар (оригинал)
 • Заверена и актуелна копија од извод од матична книга на родените, мора да биде во исправна состојба и да биде издадена од матичната книга на родените.
 • Прикажете кој било друг документ што содржи валидна фотографија на имателот.

Услови за добивање пасош во Еквадор

Точки на интерес

 • Без причина од лицето кое бара пасош не може да се побара да донесе печатена фотографија за да биде ставена на документот, бидејќи канцелариските работници се задолжени за фотографирање на лицето како дел од процесот на документација. , важно е да се чува имајќи предвид дека во моментот на фотографирање тие не треба да се носат; очила, големи куки, ленти за глава, капи или големи обетки.
 • Во моментот на фотографирање, вратот на заинтересираното лице не смее да биде откриен, кај жените не смее да има видливи деколтеа.
 • Кошулите што се носат за фотографирање мора да бидат без ракави.
 • Екстравагантна шминка не смее да се носи за фотографирање.
 • Документите кои се доставуваат во моментот на обработката на пасошот не смеат да имаат никаков вид значително расипување, исеченици, перфорации или фотографија која не е јасно видлива, како во случајот со личната карта.
 • Секој од документите што се барани за процесот мора да биде доставен во оригинал и копија, без исклучок.
 • Фотографијата од личната карта што се прикажува мора да биде во согласност со физичките фракции што ги има лицето во моментот, бидејќи личните карти каде што имателот не е добро препознаен не се дозволени.
 • Во моментот кога ќе ја направите процедурата, не треба да користите сјај за усни, крема за сончање или лосион за сончање.

чекори

 • Првиот чекор што треба да се следи за да се започне процесот на обработка на пасошот е да се закаже термин преку онлајн системот, преку кој на заинтересираните ќе им биде овозможено да го избере времето и датумот што им е најпогодно да присуствуваат на термините. денот кога ќе се појавите, мора да го донесете секое од барањата што се веќе споменати според вашиот случај, на веб-страницата Ecuadorian Passport Shifts можете да ја изберете канцеларијата што е најблиску до вашиот дом.
 • Откако ќе се закаже терминот, мора да се обратите до агенцијата која е избрана за да можете на овој начин да започнете со процес на обработка на пасошот, во денот и часот што бил известен преку онлајн системот за термините за пасошите. Следно што треба да направите е да ја извршите бараната исплата во зависност од видот на постапката што се бара.
 • Во зависност од редот што сте го добиле, мора да отидете во областа на модулот за пасош.
 • Откако заинтересираното лице ќе влезе во просторот за пасош за да пристапи кон доставување на секое од бараните барања и на овој начин може да се направи фотографијата и да се дадат потребните потписи, се проверува дека се е точно.
 • При проверка на секој од документите и податоците на заинтересираното лице, мора да се пополни формуларот за пасош.
 • Откако ќе ги завршите сите споменати чекори, мора да се вратите во агенцијата на наведениот ден за да го подигнете документот.
 • Чекорите наведени пред испораката на пасошот може да потрае во просек еден час за да се завршат.

Каде можете да аплицирате за пасош во Еквадор?

Еквадорскиот пасош може да се обработува во различни канцеларии за матични книги во земјата, кои се стратешки лоцирани во различни држави и локалитети што ја сочинуваат целата територија на Еквадор. Главните канцеларии на матичните книги обично се наоѓаат во главните градови, во случајот на Еквадор главните канцеларии се наоѓаат во; Гвајакил, Кито, Лоја, Мачала, Азог, Риобамба, Манта и Санто Доминго.

Сепак, канцелариите претходно наведени не се единствените канцеларии за матични книги што ги има Еквадор, има и сесии за обработка на пасоши кои траат одредено време и се инсталирани од провинциските власти во нивните канцеларии, а во овие случаи пасошите потребни се приближно 24 до 72 часови. Главните канцеларии се:

Канцеларија во Гвајакил

Канцеларијата во Гвајакил се наоѓа на следната адреса: Avenida 9 de Octubre помеѓу Педро Карбо и Пичинча, пред Централната банка. Луѓето кои сакаат да ги спроведат своите процедури во наведената канцеларија мора да одат во текот на часовите од понеделник до петок од 8:30 до 12:00 часот.

Канцеларија во Кито

Канцеларијата во Кито се наоѓа на Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas. Луѓето кои сакаат да ги извршуваат своите процедури во наведената канцеларија мора да одат во текот на часовите од понеделник до петок од 8:30 до 12:00 часот.

Треба да бидете свесни за следново

 • Ако закажувањето е закажано преку Интернет, не треба да се врши никаков вид на плаќање за тоа.
 • Времето на испорака откако ќе се подготват пасошите е од 24 до 72 часа, од денот на започнување на целиот овој процес.Важно е да се спомене дека времето на испорака може да варира и во зависност од градот во кој се наоѓа заинтересираната страна.
 • Сите пасоши мора да имаат најмалку 6 месеци важност за секој да патува надвор од земјата.
 • Откако ќе поминат 3 месеци од обработувањето на пасошот и не е повлечен, тој целосно ќе биде уништен од матичните книги.
 • Состаноци што може да се закажат преку Интернет се достапни само за следните области на Еквадор: Ибара, Риобамба, Амбато, Латакунга, Портовиехо, Санто Доминго, Манта, Азогес, Лоја, Мачала, Кито, Гвајакил и Куенка.
 • Од друга страна градовите на; Лаго Агрио, Кока, Салинас, Пујо, Гуаранда, Макас, Бабахојо, Тена, Сан Кристобал, Есмералдас или Тулкан. Заинтересираните и лоцирани во тие градови мора лично да се обратат до најблиската агенција за да побараат ред за обработка на пасошот.

Услови за добивање на американски пасош во Еквадор

Вработените во амбасадите или конзулатите на Соединетите Американски Држави се овластени да ги добиваат сите барања за пасоши од државјани на САД кои сакаат да го спроведат процесот и кои сакаат брзо да го завршат целиот процес. едноставно и задоволувачко.

Откако луѓето на кои им е потребен пасошот ќе го започнат целиот процес и ќе добијат одобрение, новиот пасош ќе пристигне во амбасадата или конзулатот каде што е поднесено барањето. Општо земено, лицето кое го врши истото може да го земе вашиот нов пасош во конзулатот, амбасадата или канцеларијата на DHL по ваш избор и овој процес може да трае од 10 до 15 работни дена.

Сепак, треба да се има предвид дека во зависност од случајот на заинтересираната страна, времето на испорака на пасошот може да потрае подолго отколку што треба и особено ако има грешка во барањата.

Граѓаните на САД кои аплицираат за својот пасош за прв пат, а исто така и оние луѓе кои имаат повеќе од 15 години од издавањето на нивниот пасош и истиот е истечен и треба да го обноват, треба да имаат на ум дека треба да ги имаат при рака следните барања да бидат испратени:

 • Потребен е доказ за државјанство на апликантот, кој може да се прикаже се: извод од Соединетите Американски Држави, потврда за натурализација или Конзуларен извештај за раѓање на подрачјето на САД. Оригиналот и копијата од избраниот документ мора да се достават.
 • Во случај процесот да се спроведе со обновување, мора да се достави претходниот пасош, кој веќе е истечен, а треба да се достави и копија од него.
 •   Испратете фотографија која е неодамна направена, мора да биде испечатена во боја и да има големина од 5 cm на 5 cm и бела позадина. Мора да се потврди дека фотографијата ги исполнува сите потребни услови што се бараат за американскиот пасош, а кои се утврдени во правилата на Фотографии од пасош.
 • Доколку фотографијата не ги задоволува условите за кои се дискутираше во претходната точка, таа ќе биде отфрлена веднаш штом ќе биде заверена и мора повторно да се врати во Конзуларното одделение.
 • Мора да го испорачате апликација за пасош кој е Образец ДС-11, кој мора правилно да се пополни.
 • Лицето заинтересирано да аплицира за пасош мора да има при рака каков било документ кој поддржува измена, било поради промена на името или поради некој друг сличен случај. Мора да го поднесете со оригиналот и копијата.
 • За да продолжите со откажување на цената на пасошот, тоа може да се направи и во готово и со кредитна картичка, важно е да се напомене дека амбасадите или конзулатите не прифаќаат плаќања со дебитна картичка или чекови.
 • Сите оние луѓе кои се заинтересирани да ја спроведат постапката за да избегнат секаков вид на досадно одложување во процесот на истата, секогаш се препорачува да одвоите еден момент за да ги потврдите сите лични податоци што сте ги ставиле во соодветните формулар за апликација.што беше споменато погоре.

Барања за лица под 16 години

 • Мора да се прикаже изводот од матичната книга на родените во Соединетите Американски Држави, кој мора да биде издаден од „Виталната евиденција“ на државата, исто така мора да се приложи конзуларниот извештај за раѓање познат како CRBA, кој мора да биде на име на малолетникот. возраст доставува оригинали и копии.
 • Мора да приложите доказ за идентитет кој вклучува фотографија на секој од родителите на малолетникот, тоа може да бидат лични карти или пасоши на секој од нив. Презентирајте ги оригиналите и копии.
 • Во моментот на обработката на пасошот, мора да присуствуваат и малолетникот и двајцата родители и да ги носат горенаведените документи.

Услови за добивање аргентински пасош во Еквадор

Сите аргентински граѓани кои треба да го обработат својот пасош надвор од нацијата, првото нешто што треба да направат е да одат во канцелариите на аргентинскиот конзулат на земјата во која се наоѓаат, а барањата мора да бидат внесени во зависност од видот на пасошот што треба да бидат обработени.

Обичен пасош што го издава Националниот регистар на лица (РЕНАПЕР)

 • Тие се со времетраење од приближно 10 години и ова време не може да се продолжи, тоа се должи на фактот што тоа е диктирано во Уредбата 261/2011 и сите измени.
 • Овој тип на пасош може да го обработуваат само аргентинските граѓани кои престојуваат во други нации и процесот мора да се спроведе преку конзулатот на земјата каде што престојуваат. Аргентина и се доставува до оние кои се вклучени во конзулатот каде што ја направиле документацијата за тоа.
 • Цената на овој пасош е во вредност од 165 американски долари или 165 евра или противвредност во локална валута.

Конзулат на Аргентина во Еквадор

Ако сте аргентински државјанин кој живее во Еквадор и мора да го обработи пасошот, мора да имајте на ум дека мора да отидете во аргентинскиот конзулат за да го започнете целиот процес што треба да се спроведе, поради што сè ќе биде што треба да знаете за конзулатот, како што се неговата адреса и детали за контакт:

 • Амбасадата на Аргентина во Кито, Еквадор се наоѓа токму на  Ав.Амазони бр.477 и Роза, 8-ми кат Кито.
 • Контактните броеви за комуникација со амбасадата се (+593) 2 256 2292, или исто така (+593) 9 973 8957
 • Амбасадата има е-пошта која е eecua@mrecic.gov.ar
 • Има распоред на услуги помеѓу 09:00 и 16:00 часот.

Ако овој напис знае за барањата за добивање пасош во Еквадор: комплетна листа, ако ви е интересна, не заборавајте да го прочитате следново, што исто така може да ви се допадне:


Содржината на статијата се придржува до нашите принципи на уредничка етика. За да пријавите грешка, кликнете овде.

Биди прв да коментираш

Оставете го вашиот коментар

Вашата е-маил адреса нема да бидат објавени. Задолжителни полиња се означени со *

*

*

 1. Одговорен за податоците: Блог на Actualidad
 2. Цел на податоците: Контролирајте СПАМ, управување со коментари.
 3. Легитимација: Ваша согласност
 4. Комуникација на податоците: Податоците нема да бидат соопштени на трети лица освен со законска обврска.
 5. Складирање на податоци: База на податоци хостирани од Occentus Networks (ЕУ)
 6. Права: Во секое време можете да ги ограничите, вратите и избришете вашите информации.