Хэвлэлийн ESC хаах

Оюутны чиглэлээр хийсэн бүтээл, тайланг танилцуулахын тулд PDF баримт бичгийг маш их шаарддаг.

Блог дээр бид USB санах ойд халдвар авахаас урьдчилан сэргийлэх, янз бүрийн арга хэрэгслийг олж харсан.