Cesar Leon

Jeg vokste opp rundt datamaskiner, siden jeg var 12 år gammel har jeg vært interessert i å programmere og skrive opplæringsprogrammer om hva som helst (i tillegg til å studere ulike områder innen databehandling). Evig lærling.