ඩිජිටල් ඔරලෝසුවක්

ඇපල් ඔරලෝසුව අක්රිය කරන්නේ කෙසේද

ඔබ සතුව ඇපල් ඔරලෝසුවක් තිබේ නම්, නිසැකවම ඔබට දුරකථනය සමඟ සිදු වන දෙයම සිදු වේ: ඔබ එය ක්‍රියා විරහිත නොකරන්න. මිස…

සවන් දෙන්න

ශ්‍රවණය කළ හැකි: හොඳම ඕඩියෝ පොත් සහ පොඩ්කාස්ට් නොමිලේ මාස 3ක්

Audible හට සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ මාස 3ක් සමඟින් ඔබව පුදුම කිරීමට අවශ්‍යයි, එබැවින් ඔබට එහි සියලුම අන්තර්ගතයන් වියදම් නොකර භුක්ති විඳිය හැක...