การโฆษณา
คอมพิวเตอร์ 64 บิต

จะทราบได้อย่างไรว่าคอมพิวเตอร์ของฉันเป็น 32 หรือ 64 บิต

ลองนึกภาพว่าคุณเพิ่งซื้อโปรแกรมออกแบบที่ยอดเยี่ยม คุณต้องการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณและเมื่อคุณตรวจสอบ...