ไอริส กาเมน

โฆษณาและนักออกแบบกราฟิก ในการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องในประเด็นการเขียนโปรแกรม การเรียนรู้ทุกสิ่งที่ล้อมรอบโลกเทคโนโลยีเป็นสิ่งจำเป็นในปัจจุบัน

Iris Gamen ได้เขียนบทความ 40 บทความตั้งแต่เดือนเมษายน 2022