Encarni Arcoya

ฉันยอมรับว่าฉันเริ่มช้ากับการใช้คอมพิวเตอร์ อันที่จริง ฉันเรียนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ครั้งแรกเมื่ออายุ 13 ปี และในช่วงควอเตอร์แรกฉันสอบตก ถือเป็นครั้งแรกในชีวิต ดังนั้นฉันจึงเรียนรู้หนังสือเล่มนี้ตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้าย และจดบันทึกสำหรับ “หุ่นจำลอง” ซึ่งสิ่งที่ฉันยังรู้จักยังคงอยู่รอบๆ สถาบันแม้จะผ่านไปหลายปีก็ตาม ฉันอายุ 18 ปีเมื่อฉันมีคอมพิวเตอร์เครื่องแรก และฉันใช้มันเพื่อเล่นเป็นหลัก แต่ฉันโชคดีที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์และเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์ในฐานะผู้ใช้ได้ เป็นเรื่องจริงที่ฉันทำพังไปบ้าง แต่นั่นทำให้ฉันหมดความกลัวในการพยายามเรียนรู้โค้ด การเขียนโปรแกรม และหัวข้ออื่นๆ ที่มีความสำคัญในปัจจุบัน ความรู้ของฉันอยู่ในระดับผู้ใช้ และนั่นคือสิ่งที่ฉันพยายามอธิบายในบทความของฉันเพื่อช่วยให้ผู้อื่นเรียนรู้เคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆ ที่ทำให้ความสัมพันธ์กับเทคโนโลยีใหม่ไม่เครียดมากนัก

Encarni Arcoya ได้เขียน 269 บทความตั้งแต่เดือนเมษายน 2022