ลักษณะของปัญญาประดิษฐ์และประโยชน์ของปัญญาประดิษฐ์

เมื่อคุณพูดถึงการพัฒนาที่สำคัญและสำคัญในเทคโนโลยี คุณกำลังพูดถึงปัญญาประดิษฐ์โดยเฉพาะ บทความนี้จะอธิบายทุกอย่างเกี่ยวกับ ลักษณะของปัญญาประดิษฐ์ ผลกระทบทั่วโลกและความก้าวหน้าขั้นพื้นฐานในด้านเทคโนโลยี

ลักษณะของปัญญาประดิษฐ์-2

คุณสมบัติของปัญญาประดิษฐ์

ในด้านเทคโนโลยีนั้นได้มีการพัฒนาไปเรื่อย ๆ จนถึงจุดที่เครื่องจักรอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีความสามารถในการแสดงพฤติกรรมที่ชาญฉลาดซึ่งเกี่ยวข้องกับสติปัญญาของมนุษย์ สิ่งนี้เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดการและจัดระเบียบศูนย์ไฮเทคต่างๆ

พวกเขาควบคุมศูนย์นิวเคลียร์ที่มีชื่อเสียงเนื่องจากเทคโนโลยีที่มีอยู่ พวกเขายังใช้ในบริการต่าง ๆ ที่ต้องการระบบที่พัฒนาขึ้นและมีความปลอดภัยมากขึ้น นี่คือเหตุผลที่เทคโนโลยีนี้ถูกใช้แม้กระทั่งในระบบยิงขีปนาวุธ

ลักษณะหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์คือสามารถคัดลอกหรือเลียนแบบสติปัญญาที่มนุษย์มีอยู่ได้ โดยสามารถประยุกต์ใช้คำสั่งในการตัดสินใจของมนุษย์ได้ นั่นคือเหตุผลที่วิดีโอแสดงด้านล่างซึ่งมีการกล่าวถึงคุณลักษณะของปัญญาประดิษฐ์เพิ่มเติม:

จากกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม ระบบปัญญาประดิษฐ์มีหน้าที่ดำเนินการตามคำสั่งที่วางไว้ ตราบใดที่ผู้ใช้เป็นผู้ที่ใช้พารามิเตอร์และข้อจำกัด เทคโนโลยีนี้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการข้อมูลและการส่งข้อมูลทั้งหมดที่พบจากระบบไปยังผู้ใช้

รายละเอียดทั่วไป

ลักษณะของปัญญาประดิษฐ์-3

ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของปัญญาประดิษฐ์ถือเป็นนวัตกรรมหรือวิทยาศาสตร์ใหม่ ความก้าวหน้าเหล่านี้ยังเป็นการทดลองเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นเพื่อบรรลุการพัฒนา ปัญญาประดิษฐ์ถือได้ว่าเป็นรูปแบบของหุ่นยนต์ที่ใช้ตรรกะในระบบเพื่อดำเนินการ

หากคุณต้องการทราบว่าอุปกรณ์เสริมใดบ้างที่คุณใช้บนคอมพิวเตอร์ได้ ขอแนะนำให้ไปที่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีการแสดงอุปกรณ์เสริมที่มีประโยชน์และใช้งานมากที่สุดบางส่วน

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาจึงอาจแตกต่างกันไป ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณลักษณะของปัญญาประดิษฐ์จึงมีความสำคัญมาก ซึ่งเป็นเหตุว่าทำไมลักษณะหลักที่สามารถนำเสนอในเทคโนโลยีนี้ได้อธิบายไว้ด้านล่าง:

ที่มาของชื่อปัญญาประดิษฐ์

 • เมื่อเราพูดถึงจุดจบของเทคโนโลยีนี้ แสดงว่าเครื่องจักรมีสติปัญญาในการทำงาน
 • ชื่อนี้ถูกใช้ในปี พ.ศ. 1956
 • บุคคลที่มีส่วนร่วมและมีอิทธิพลมากที่สุดในด้านปัญญาประดิษฐ์คือ John McCarthy

คำนิยาม

 • ประกอบด้วยพื้นที่ตรรกะที่ความคิดสามารถมีได้
 • ระบบในด้านการคำนวณที่มีความสามารถในการดำเนินการและความคิดที่ผู้คนอาจมี
 • มองหาข้อดีแต่ละข้อที่การตัดสินใจแต่ละครั้งมีและข้อเสียของการตัดสินใจ เพื่อให้คุณดำเนินการได้อย่างเหมาะสมที่สุด
 • มีลักษณะความเร็วที่เร็วกว่ามนุษย์มาก
 • ทำงานด้วยตนเอง
 • ไม่มีอารมณ์จึงไม่แสดงความสงสัยในการประหารชีวิตในระบบ

ลักษณะของปัญญาประดิษฐ์-4

ประเภทของความคิด

 • ลักษณะของปัญญาประดิษฐ์ขึ้นอยู่กับความคิดที่เลียนแบบมนุษย์
 • นำเสนอความคิดสองประเภท: เชิงสัญลักษณ์หักและเชิงสัญลักษณ์ย่อย
 • เชิงสัญลักษณ์และนิรนัย คือ เลียนแบบพฤติกรรมใดๆ ของผู้คน มักเน้นด้านการวิเคราะห์และสถิติ
 • ในกรณีของ subsymbolic-inductive จะเน้นที่พารามิเตอร์ของข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อให้ได้รับการเรียนรู้แบบอุปนัย

เสาหลักของปัญญาประดิษฐ์

 • นำเสนอ XNUMX เสาหลักที่ช่วยพัฒนาวิทยาศาสตร์นี้ ได้แก่ การค้นหา อัลกอริธึม โครงข่ายประสาทเทียม และการวิเคราะห์เชิงตรรกะ
 • กำหนดการกระทำที่มนุษย์สามารถทำได้ในเวลาที่กำหนด
 • ด้วยระบบของคุณ คุณสามารถพัฒนาสำเนาของวิธีการทำงานของสมองมนุษย์
 • มองหาความคล้ายคลึงกันกับความคิดที่เป็นนามธรรมของบุคคล

การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์

 • แอปพลิเคชันถูกสร้างขึ้นในยุคปัจจุบันเนื่องจากเป็นช่วงที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีนี้
 • การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์นี้คือวิดีโอเกม
 • พวกเขายังใช้ในซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ
 • บริการต่างๆ ที่หาได้ทางออนไลน์คือการใช้ปัญญาประดิษฐ์
 • ตัวอย่างทั่วไปของการใช้งานอยู่ในขอบเขตของหุ่นยนต์
 • มันถูกนำไปใช้เพื่อเพิ่มกระบวนการและการวิเคราะห์ข้อมูลในเครื่องจักรขั้นสูง

การทดสอบสารสีน้ำเงินของปัญญาประดิษฐ์

 • ถือเป็นการทดสอบหรือการทดสอบทัวริง
 • ออกแบบโดยอลัน ทัวริง การทดสอบนี้จึงถูกตั้งชื่อตามเขา
 • ประกอบด้วยการอ่านของบุคคลที่เขาสนทนากับบุคคลอื่นและในทางกลับกันด้วยคอมพิวเตอร์ที่ทำสำเนาเพื่อจำลองคำตอบของการสนทนาโดยการเลียนแบบ
 • คนที่เริ่มการสนทนาไม่มีความรู้ว่ากำลังพูดกับคอมพิวเตอร์หรือกับบุคคลอื่น ดังนั้นจึงมีการประเมินว่าเครื่องสามารถเลียนแบบความคิดของบุคคลนั้นได้หรือไม่
 • การทดสอบนี้ดำเนินการเป็นระยะเวลา 5 นาที
 • เมื่อถึงจุดที่บุคคลนั้นไม่สามารถแยกแยะหรือชี้ให้เห็นได้ว่าเครื่องใดเป็นคอมพิวเตอร์หรือตัวใดจึงผ่านการทดสอบ

การควบคุมข้อมูลและข้อมูล

 • ลักษณะหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์คือการจัดการข้อมูลประเภทต่างๆ
 • มีหน้าที่จัดการข้อมูลที่เก็บไว้
 • คุณมีหลายแหล่งที่จะบันทึกข้อมูล
 • วิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ
 • การควบคุม - ข้อมูลและข้อมูลที่หลากหลาย

เนื้อหาของบทความเป็นไปตามหลักการของเรา จรรยาบรรณของบรรณาธิการ. หากต้องการรายงานข้อผิดพลาดให้คลิก ที่นี่.

เป็นคนแรกที่จะแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณ

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมายด้วย *

*

*

 1. รับผิดชอบข้อมูล: Actualidad Blog
 2. วัตถุประสงค์ของข้อมูล: ควบคุมสแปมการจัดการความคิดเห็น
 3. ถูกต้องตามกฎหมาย: ความยินยอมของคุณ
 4. การสื่อสารข้อมูล: ข้อมูลจะไม่ถูกสื่อสารไปยังบุคคลที่สามยกเว้นตามข้อผูกพันทางกฎหมาย
 5. การจัดเก็บข้อมูล: ฐานข้อมูลที่โฮสต์โดย Occentus Networks (EU)
 6. สิทธิ์: คุณสามารถ จำกัด กู้คืนและลบข้อมูลของคุณได้ตลอดเวลา