Paano Suriin ang Ecuadorian Labor Code?

Kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga batas sa Ecuador, kailangan nating sumangguni sa mga may likas na paggawa at kung ano ang kinalaman ng mga ito sa...