Victor Tardon

Ako ay isang mag-aaral sa arkitektura na noon pa man ay napaka-curious tungkol sa teknolohiya at sports. Simula bata pa ako, nabighani na ako sa mga kompyuter, video game, gadget at lahat ng bagay na may kinalaman sa digital world. Sa paglipas ng panahon, natutunan ko ang higit pa tungkol sa kung paano gumagana ang internet, mga social network, disenyo ng web, programming at iba pang mga lugar na nagbigay-daan sa akin na paunlarin ang aking pagkamalikhain at ang aking kakayahang lutasin ang mga problema.