Iris Gamen

Ako ay isang advertising at graphic designer na noon pa man ay may malaking hilig para sa komunikasyon at pagkamalikhain. Ako ay nasa patuloy na pagsasanay sa mga paksa ng programming, isang disiplina na nakakaakit sa akin at itinuturing kong mahalaga para sa propesyonal at personal na pag-unlad. Sa pamamagitan ng programming, makakagawa ako ng mga application, web page, laro, at iba pang tool na makakatulong sa akin na maipahayag ang aking pagkamalikhain at malutas ang mga problema nang mahusay.