Encarni Arcoya

Sa unang pagkakataon na hinawakan ko ang isang computer ako ay 18 taong gulang. Dati ay halos hindi ko na sila ginagamit sa paglalaro ngunit mula noon ay nagagawa ko nang mag-tinker at matuto ng computer science bilang isang user. Totoo na nakabasag ako ng ilan, ngunit nawalan ako ng takot sa pagsubok at pag-aaral ng code, programming at iba pang mga paksa na mahalaga ngayon.