Miguel Angel

Ako si Miguel Ángel, editor sa Vidabytes. Nag-aral ako ng iba't ibang pagsasanay sa SEO at pagpoposisyon sa web, at mula noon ay inilaan ko na ang aking sarili sa mga proyektong nauugnay sa programming, web development at paggawa ng nilalaman. Gustung-gusto kong ibahagi ang aking kaalaman at tulungan ang iba na matuto. Mahilig din ako sa mga umuusbong na teknolohiya tulad ng artificial intelligence, web3, metaverse at blockchain. Sa aking Twitter profile [@galisdurant], regular akong nagbabahagi ng mga balita at mapagkukunan sa mga paksang ito. Sa Vidabytes"Umaasa akong makapag-ambag ng mahalaga at kapaki-pakinabang na nilalaman sa aming mga mambabasa."