Actualizate Hoy

Ang ActualizateHoy ay isang website na nakatuon sa mundo ng software at mga sistema na ilang taon na ang nakakaraan ay sinalihan VidaBytes at sa kasalukuyan ang lahat ng nilalaman ay isinama sa website na ito.