ซีซาร์ เลออน

ฉันโตมากับคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ฉันอายุ 12 ปี ฉันสนใจการเขียนโปรแกรมและเขียนแบบฝึกหัดเกี่ยวกับอะไรก็ได้ (เช่นเดียวกับการศึกษาในด้านต่างๆ ของคอมพิวเตอร์) ลูกศิษย์นิรันดร์