quảng cáo
CPD là gì

CPD là gì?

CPD hay trung tâm xử lý dữ liệu hay còn gọi là trung tâm dữ liệu hay trung tâm dữ liệu trong tiếng Anh là...

Tôi có loại ổ cứng nào?

Tôi có loại ổ cứng nào?

Bạn mua một chiếc máy tính, bạn bật nó lên và nó hoạt động rất tốt. Nhưng sau một thời gian, trong một cuộc trò chuyện với bạn bè hoặc gia đình,...