Encarni Arcoya

Sa unang higayon nga mihikap ko sa computer 18 anyos pa ko. Kaniadto halos dili nako sila magamit sa pagdula apan sukad niadto nakahimo ako sa pag-usisa ug pagkat-on sa computer science isip usa ka tiggamit. Tinuod nga nabuak nako ang pipila, apan kana nakapawala sa akong kahadlok sa pagsulay ug pagkat-on sa code, programming ug uban pang mga hilisgutan nga hinungdanon karon.