Техно мэдээлэл зүй

Компьютерийн техникч дагалдан. Компьютерийн системийн оюутан хүн бүр технологийн талаар алхам алхмаар суралцахад нь туслахыг эрмэлздэг.

Tecno Informatic компани 1036 оны есдүгээр сараас хойш 2021 нийтлэл бичжээ